Hjem
Information om ændringer i FMR 2013 Udskriv Email
Tirsdag, 19. november 2013 10:08

Information om ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR) dateret 21. oktober 2013

De ny reviderede FMR er lagt på Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) hjemmeside.

Hermed gives en kort information om de ændringer, der er foretaget siden versionen dateret 15. oktober 2011.

Udenlandske hundes start på danske prøver

I § 9 stk. 4 er nu indført regler for udenlandske hundes start på danske prøver. Denne tekst erstatter den tidligere i denne paragraf samt den regel, der var opført på DJU's hjemmeside.

Nye vinderprøver

I § 10 er nu tilføjet regler for antal starter på forårets vinderprøver samt start på vinderprøver efter DM. I § 16 stk. 4 ophæves begrænsninger for dommere hvad angår vinderprøver efter DM.

DM dommere

I §16 stk. 3 er beskrevet den ændrede procedure, hvor det nu er Dommerudvalget (DUV), der indstiller dommere til DM. Det er fortsat DJU, der udpeger dommerne.

Indførsel af Hundeweb

I § 14 er beskrevet, at prøvelederne nu skal benytte DKK's prøve/aktivitetssystem ved afviklingen af prøver i DJU's regi. Det betyder også, at dommerne skal skrive deres kritikker i dette system, hvilket er beskrevet i § 17 stk. 6 og DJU's regler for afvikling af vinderprøver afsnit 4. I DJU's sanktioner og procedureregler i disciplinærsager kapitel 1 stk. 2 sidste afsnit beskrives den nye tilmeldingsprocedure.

Indførsel af CAC

På internationale vinderprøver indføres muligheden for at kunne tildele CAC til de placerede hunde. Dette fremgår af § 11 stk. 6.

Krav om HD-fri til championater

Racer, som har krav til at være HD-fri, udvides jfr. § 13 afsnit e i stk. 1 og 2.

Udtagelse til DM

De nye retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til DM, som var trådt i kraft i 2013, står på side 28.

Registrering af prøveresultater

Registrering af prøveresultat på slæb- og apporteringsprøver fremgår af § 28 stk. 2. Registrering af prøveresultat på DJU's anerkendte apporteringsprøve fremgår af Kapitel 12 Bilag 2 F.

Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær

Senest opdateret: Tirsdag, 19. november 2013 10:11
 

Kalender

2017
2018
2019