Hjem Regler for tilbagebetaling
Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr Udskriv Email
Mandag, 04. februar 2013 20:09

Ad. 1. "På initiativ af arrangør, prøveleder eller dommer"

Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage hvis:

• Arrangør eller prøveleder aflyser prøven inden tilmeldingsfristens udløb
• Hvis hunden, som er påført ventelisten, ikke kan få plads på prøven

Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis:

• Arrangør og/eller prøvelederen ikke kan godkende tilmeldingen
• Arrangør eller prøveleder aflyser prøven efter tilmeldingsfristens udløb

Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis:

• Hunden er påviselig syg, aggressiv, løbsk eller der er givet fejlagtige oplysninger i tilmeldingen og, at hunden derfor afvises inden start
• Ekvipagen udgår og/eller bortvises under prøven
• Arrangør, prøveleder eller dommer – efter prøvens start – afbryder og/eller aflyser prøven fordi forholdene gør det uforsvarligt at gennemføre prøven.

Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke ansvar for tab og/eller skade som påføres hunden eller føreren.
Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registrerings- og bankkontonummer ved tilmeldingen.

Ad. 2. "På initiativ af hundeføreren"

Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage hvis:

• Ved ekvipagens forfald inden tilmeldingsfristens udløb
• Hvis føreren skriftligt trækker sig fra ventelisten senest en uge før prøvens start (mødetidspunkt)

Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis:

• Ved ekvipagens forfald (legitimeret ved dyrlæge- eller lægeattest eller DKK autoriseret dommer), som anmeldes inden 12 timer før prøvens starttidspunkt (mødetidspunkt)

Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis:

• Ekvipagen ikke møder til fastsat tid på prøvestedet
• Ekvipage på venteliste (og hvor føreren får meddelelse om at der er plads på prøven) ikke møder op
• Hundeføreren vælger at trække hunden fra prøven

Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke ansvar for tab og/eller skade som påføres hunden eller føreren.

Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registrerings- og bankkontonummer ved tilmeldingen.

Ovennævnte regler er besluttet på Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde 1. februar 2013.

 

Senest opdateret: Mandag, 04. februar 2013 20:12
 

Kalender

2018
2019
2020